Nacionālā parka teritorijā drīkst brīvi staigāt, ogot, sēņot, vērot ainavas, augus, putnus un dzīvniekus, braukt ar velosipēdu,  airu un burulaivām. 
 
 GPS: 56.18768, 27.60787
Ar automašīnu drīkst braukt tikai pa vispārējās lietošanas ceļiem.
Ugunskuru kurināšana ir atļauta tikai šim mērķim paredzētās un labiekārtotās vietās.
  
 

VIDES PIEEJAMĪBA Piloru ozolu audze

Pieejams personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

MAKSA     Bezmaksas

ATVĒRTS   24/7; I-XII

APVIDUS   Meži/ ozoli

LABIEKĀRTOJUMS   Piloru ozolu audze

 
NOKĻŪŠANA

Braucot pa Dagdas – Rēzeknes ceļu, Ezerniekos jānogriežas uz Andzeļiem. Apmēram pēc 5 km ceļa labajā pusē – stāvlaukums, no kura redzama atpūtas vieta.

Braucot no Andrupenes, Piloru ozolu audze atrodama posmā starp Andzeļiem un Ezerniekiem.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI  Piloru ozolu audze

CITA NODERĪGA INFO

Dagdas tūrisma informācijas centrs, tel.: +371 25727379

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvalde

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.  (https://www.daba.gov.lv/lv/piloru-ozolu-audze